Αρχείο - Αρχείο Γεωργίου Δρυ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Δρυ

Ημερομηνία(ες)

  • 2003 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Ένας (1) φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ο Γεώργιος Δρυς είναι Έλληνας πολιτικός και φυσικός. Γεννήθηκε το 1944 στην Κέρκυρα. Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Υπήρξε: Δημοτικός Σύμβουλος στην Κέρκυρα, Ο πρώτος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας, Υπεύθυνος Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, Πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας (1982), Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) (1993), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ (1990-), Βουλευτής Κέρκυρας με το ΠΑΣΟΚ (1989-), Υφυπουργός Οικονομικών (1996-2001), Υπουργός Γεωργίας (2001-2004).

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Ο φάκελος εστάλη ταχυδρομικά από τον Γεώργιο Δρυ (Αριθ. πρωτ.: 951/7.3.2014)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ένας (1) φάκελος με το σύνολο των Κανονιστικών Πράξεων και Αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την διάρκεια της Προεδρίας του Γ. Δρυ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, Αλιείας της Ε.Ε. κατά το α΄ εξάμηνο του 2003.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Δεν υπήρξε προσθήκη υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

2024 [Δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης του αρχείου στην Ειδική Υπηρεσία Αρχείων του Πρωθυπουργού των Γ.Α.Κ.]

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες