Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Βιβλιοθήκη

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Βιβλιοθήκη

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

 

Χρυσάνθη Γεωργούλη – Αν. Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πειραιώς 256

Τοποθεσία

Πειραιάς, Ρέντης

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

182 33

Τηλέφωνο

210 4801212

Fax

Σημείωση

Βιβλιοθήκη – Ιστορικό Αρχείο

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Διοικητικό αρχείο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Δευτ.-Παρ. 8.30-15.00

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Πειραιώς 256
Πειραιάς, Ρέντης, Αττική
GR 182 33