Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Scuola Archeologica Italiana di Atene

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΙΑΣΑ
  • SΑΙΑ

Τύπος

  • Ερευνητικό κέντρο - Ινστιτούτο

Πεδίο επικοινωνίας

 

Ιλαρία Συμιακάκη

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Παρθενώνος 14-16

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

117 42

Τηλέφωνο

2109239163

Fax

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (ΙΑΣΑ) ιδρύθηκε το 1909. Είναι το μοναδικό ιταλικό αρχαιολογικό ίδρυμα στο εξωτερικό, υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Διενεργεί, προωθεί και υποστηρίζει έρευνες για την Ελλάδα και για τις περιοχές ελληνικού πολιτισμού από την προϊστορία μέχρι τη βυζαντινή εποχή, στο πλαίσιο της διάδρασης με την Ανατολή, την Αφρική, την ηπειρωτική Ευρώπη και στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της τοπογραφίας, της αρχιτεκτονικής, της επιγραφικής, της νομισματικής, της ιστορίας, της ιστορίας των θρησκειών, της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας.

Ασχολείται με την εκπαίδευση νεαρών ερευνητών, τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και με τη διάδοση των αποτελεσμάτων, με την ανάδειξη της ελληνικής αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Υπάγεται: MiBACT (Υπουργείο για τα Πολιτιστικά Αγαθά και για τον Τουρισμό)
Miur (Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας)

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Έγγραφα που αφορούν στις διάφορες δραστηριότητες της Σχολής, ημερολόγια ανασκαφής, εκθέσεις ανασκαφής, φωτογραφίες κλπ. καθώς και αρχεία προσώπων που εργάστηκαν σε ανασκαφές και μελέτες της ΙΑΣΑ, κ.ά.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

09.00 – 14.00
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

17/01/2019

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Παρθενώνος 14-16
Αθήνα, Αττική 117 42