Εμφανίζει 2026 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Δασικές εκτάσεις - Παραχωρητήρια 1
Δασικές εκτάσεις - Πειραιάς 1
Δασικές εκτάσεις - Προστασία 2
Δασικές εκτάσεις - Χαρακτηρισμοί 1
Δασικές πυρκαγιές 3
Δεκεμβριανά, 1944 6
Δελφικές εορτές 13
Δημογραφία 6
Δημοσιογράφοι, Έλληνες 8
Δημοσιογραφία 19
Δημοτικά τραγούδια - Κρήτη

Χρήση για: Ριζίτικα τραγούδια

1
Δημοτικισμός 7
Δημοτολόγια 2
Δημοτολόγια - Αττική 1
Δημοτολόγια - Καλλιθέα 1
Δημοψήφισμα 1920 1
Δημοψήφισμα 1935 2
Δημοψήφισμα 1946 2
Δημοψήφισμα 2015 1
Δημοψήφισμα, 1946 1
Δημοψηφίσματα 1
Δημόσια Διοίκηση - Ανασυγκρότηση 1
Δημόσια έργα 12
Δημόσια έργα - Έξοδα 2
Δημόσια έργα - Αυτοκινητόδρομοι 1
Δημόσια έργα - Διαγωνισμοί 1
Δημόσια έργα - Επιθεώρηση 1
Δημόσια έργα - Εταιρείες 1
Δημόσια ήθη 1
Δημόσια ασφάλεια 11
Δημόσια ασφάλεια - Αθήνα 1
Δημόσια διοίκηση

Χρήση για: Διοίκηση, Δημόσια

4
Δημόσια διοίκηση - Αιτήσεις πολιτών 4
Δημόσια διοίκηση - Απλούστευση διαδικασιών 2
Δημόσια διοίκηση - Δαπάνες 10
Δημόσια διοίκηση - Δικαστικές υποθέσεις 1
Δημόσια διοίκηση - Ελεγκτική 13
Δημόσια διοίκηση - Επιθεώρηση 1
Δημόσια διοίκηση - Μακεδονία 1
Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων 3
Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα 1
Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα 1
Δημόσια διοίκηση - Προσωπικό 5
Δημόσια διοίκηση - Υπηρεσιακά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Φορολογία 5
Δημόσια κτήρια 2
Δημόσια περιουσία - Διατάγματα 1
Δημόσια τάξη 7
Δημόσια ταμεία 1
Δημόσια ταμεία - Λογαριασμοί 1
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Εισπράξεις 1
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί 1
Δημόσιες δαπάνες 14
Δημόσιες επενδύσεις 5
Δημόσιες υπηρεσίες - Οργανισμοί 1
Δημόσιες υπηρεσίες - Στέγαση 1
Δημόσιο χρέος - Διαχείριση 3
Δημόσιο, Ελληνικό - Λογαριασμοί 1
Δημόσιοι υπάλληλοι - Νομιμοφροσύνη 6
Δημόσιοι υπάλληλοι - Πολιτική δραστηριότητα 5
Δημόσιοι υπάλληλοι - Υπηρεσιακές μεταβολές 1
Διάσκεψη Πόρου, 1828 1
Διάσκεψη του Λονδίνου, Φεβρουάριος 1921 1
Διαβατήρια, Ελληνικά 2
Διαγράμματα - Συνοικισμοί 1
Διαγωνισμοί - Επιλογή προσωπικού 3
Διαθήκες 18
Διακόσμηση 2
Διασπορά, Ελληνική - Αλεξάνδρεια 1
Διασπορά, Κεφαλονίτικη 2
Διατάγματα - 19ος αι. 1
Διατάγματα, Αυτοκρατορικά 1
Διατάγματα, Νομοθετικά - Έκδοση 1
Διαφωτισμός 1
Διαφωτισμός, Νεοελληνικός

Χρήση για: Νεοελληνικός διαφωτισμός

13
Διδασκαλία - Εποπτικά μέσα 2
Διεθνές δίκαιο 1
Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος 1
Διεθνείς σχέσεις 3
Διηγήματα (1) 4
Δικαιοσύνη - Έντυπο υλικό 1
Δικαιοσύνη, Διοικητική 1
Δικαιοσύνη, Ποινική 2
Δικαιοσύνη, Πολιτική 2
Δικαιώματα, Ανθρώπινα 2
Δικαιώματα, Ανθρώπινα - Αναφορές πολιτών 1
Δικαιώματα, Κοινωνικά - Αναφορές πολιτών 1
Δικαστές 1
Δικαστήρια - Ειρηνοδικεία 6
Δικαστήρια - 19ος αι. 1
Δικαστήρια - Αγορανομία 4
Δικαστήρια - Αγωγές 4
Δικαστήρια - Αναιρέσεις 1
Δικαστήρια - Ανακοπές 1
Δικαστήρια - Αναστολές 1
Δικαστήρια - Απαλλοτριώσεις 1
Δικαστήρια - Αποφάσεις 20
Δικαστήρια - Αποφάσεις, Εκκλησιαστικές 1
Δικαστήρια - Αποφάσεις, Ποινικές 12
Αποτελέσματα 401 έως 500 από 2026