Αγγλοκρατία - Κέρκυρα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγγλοκρατία - Κέρκυρα

Αντίστοιχοι όροι

Αγγλοκρατία - Κέρκυρα

Σχετικοί όροι

Αγγλοκρατία - Κέρκυρα

1 αποτελέσματα από Αγγλοκρατία - Κέρκυρα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κερκυραϊκό Αρχείο

  • GR GL DK 062
  • Αρχείο
  • 1506-1888

Το αρχειακό υλικό αφορά την Κέρκυρα κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας αλλά και κατά τον 19ο αιώνα.Με βάση το χρονολογικό αλλά και το ειδολογικό κριτήριο δημιουργήθηκαν μικρές ενότητες όπου και εντάχθηκαν τα έγγραφα, καθώς...