Έρανοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Έρανοι

Αντίστοιχοι όροι

Έρανοι

Σχετικοί όροι

Έρανοι

1 αποτελέσματα από Έρανοι

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Καστελλόριζου, έγγραφα (συλλογή) (Κ1στ)

  • GRGSA-CA- COL026.06
  • Αρχείο
  • 19ος αιώνας

Έγγραφα Καστελόριζου:1. Απανταχούσα επισκοπική άνευ τίτλου, περί συλλογής εράνων υπέρ ανακαινίσεως ναού στο Καστελόριζο,2. Πράξη προικοδοσίας της Κυράτζας Παπαδίας θυγατρός Χατζή-Βασιλείου, υπογεγραμμένη υπό του Αμασείας Παϊσίου (Κωνσταντινούπολη,...