Αεροπορία, Πολεμική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολεμική

Αντίστοιχοι όροι

Αεροπορία, Πολεμική

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολεμική

2 αποτελέσματα από Αεροπορία, Πολεμική

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αργυροπούλου, Αφροδίτη

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 26/03
  • Αρχείο
  • 1876-1971

Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες και συγχαρητήρια τηλεγραφήματα -με αφορμή την ανάληψη του υπουργείου Συγκοινωνιών (1916)- προς τον μηχανικό, καθηγητή Σιδηροδρομικής στο Ε.Μ.Π., Ιωάννη Π. Αργυρόπουλο. Αλληλογραφία της θυγατέρας του Αφροδ...

Αργυροπούλου, Αφροδίτη

Θεοδοσιάδη, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 31/03
  • Αρχείο
  • 1911-1960

Το υλικό του αρχείου που αφορά τον Στυλιανό Θεοδοσιάδη περιέχει έγγραφα σχετικά με τη θητεία του στη Βασιλική Ελληνική Αεροπορία (αλληλογραφία με τους γονείς του, πιστοποιητικά, φύλλα αδείας, βιβλιάρια κ.λπ. 1942-1946), εισερχόμενη και εξερχόμενη ...

Θεοδοσιάδης, Στυλιανός