Αγροτικά χρέη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροτικά χρέη

Αντίστοιχοι όροι

Αγροτικά χρέη

Σχετικοί όροι

Αγροτικά χρέη

1 αποτελέσματα από Αγροτικά χρέη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ειρηνοδικεία Νομού Κέρκυρας και Κιλκίς (συλλογή) (Κ67β)

  • GRGSA-CA- JUS054.01
  • Αρχείο
  • 1934-1946

Συλλογή αποφάσεων επαλήθευσης αγροτικών χρεών του Νόμου 5879/24-10-1933 από τα Ειρηνοδικεία Κέρκυρας:1. Ειρηνοδικείο Μέσης Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Κ. Γαρούνα (17.08.1936).2. Ειρηνοδικείο Μέσης Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Στρογγυλής (23.05.1936)3...

Ειρηνοδικεία Κέρκυρας