Αθλητισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αθλητισμός

Αντίστοιχοι όροι

Αθλητισμός

Σχετικοί όροι

Αθλητισμός

3 αποτελέσματα από Αθλητισμός

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κωνσταντίνου Χατζητάλλη

  • GR HESG-NHM/1997/4-3b
  • Αρχείο
  • 1877-1980

Επιστολές και επιστολικά δελτάρια προς τον τραυματία Κ. Χατζητάλλη (1941). Προσωπικά έγγραφα από το στρατό, ταυτότητες κλπ. (1940-1948). Ληξιαρχικές πράξεις (1877, 1918, 1946). Διάφορα έγγραφα σχετικά με τη χαρτοποιία «Η Κέρκυρα» (1949, 1951-1952)...

Χατζητάλλης, Κωνσταντίνος

Βήχος, Γεώργιος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/97
  • Αρχείο
  • 1931-1991

Βήχος, Γεώργιος

Μπαμιέρος, Εμμανουήλ

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 1/06
  • Αρχείο
  • 1952, 1955-1956

Το αρχείο περιέχει τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου των επιθεωρητών Σωματικής Αγωγής διαφόρων νομών της Ελλάδας: Έβρου, Πιερίας, Τρικάλων, Χανίων, Ξάνθης, Ροδόπης, Λάρισας, Καστοριάς, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Σερρών, Αττικής, Λέσβο...

Μπαμιέρος, Εμμανουήλ