Αεροσκάφη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροσκάφη

Αντίστοιχοι όροι

Αεροσκάφη

Σχετικοί όροι

Αεροσκάφη

6 αποτελέσματα από Αεροσκάφη

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM315.01
 • Αρχείο
 • 1998 - 2006

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που προέρχεται από τις παρακάτω υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αερολιμένα Αθηνών ["Ελευθέριος Βενιζέλος"]: Τμήμα Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. Περ...

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών

Αρχείο Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM348.01
 • Αρχείο
 • 1960-1999 (κατά προσέγγιση)

Αρχείο που προήλθε από τη συγχώνευση των αρχείων των προκατόχων υπηρεσιών Θ΄ και Ι΄ Τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών. Περιέχει ημερολόγια Ταμείου, τεκμήρια σχετικά με πραγματογνωμοσύνες, βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώα αεροσκαφών κά.

Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Εσόδων και Εκμισθώσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM159.01
 • Αρχείο
 • 1974-1989

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη - εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του Τμήματος Εσόδων και Εκμεταλλεύσεων / (από 1989) Τμήμα Εσόδων και ΕκμισθώσεωνΦάκελος 1 ΥΠΑ, ΚΑΑ, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Εσόδων κα...

Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών (Κ.Α.Α.), Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανωτικού, Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Αρχείο Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM300.01
 • Αρχείο
 • 1949-2014

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της ΥΠΑ : Τήρηση μητρώων και βιβλίων ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών (Εθνικό Νηολόγιο, Βιβλίο Υποθηκών Αεροσκαφών κλπ...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης

Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM299.01
 • Αρχείο
 • 1965-1980

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν, κυρίως την αρμοδιότητα εγγραφής πολιτικών αεροσκαφών στα βιβλία ξένων πολιτικών αεροσκαφών. Περιλαμβάνονται δικαιολογητικά για την εγγραφή αεροσκαφών (συνήθως προσωρινή άδεια) στα βιβλία ξένων πολιτικών...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

Φωτογραφίες άφιξης του αεροσκάφους «Γεράκι» του Στέφανου Ζώτου (Οπτικ. 09)

 • GRGSA-CA- AUV002.06
 • Αρχείο
 • 1935 - 1936 περ.

Πέντε (5) φωτογραφίες. Οι τρεις (3) απεικονίζουν την άφιξη του αεροσκάφους «Γεράκι» (τύπου de Havilland DH 82 Hornet Moth) της Εταιρείας Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις στο Τατόι. Δύο πορτρέτα του Στέφανου Ζώτου, ιδιοκτήτη της εταιρείας και α...