Αεροδρόμια - Προβλήματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροδρόμια - Προβλήματα

Αντίστοιχοι όροι

Αεροδρόμια - Προβλήματα

  • UF Αερολιμένες - Προβλήματα

Σχετικοί όροι

Αεροδρόμια - Προβλήματα

3 αποτελέσματα από Αεροδρόμια - Προβλήματα

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών της Διευθύνσεως Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ

  • GRGSA-CA- ADM351.01
  • Αρχείο
  • 1985 - 1987

Εισερχόμενη αλληλογραφία: Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (ορισμός διερευνητών), Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων), διάφορες υπηρεσίες (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων) Εξερχόμενη αλληλογραφία: Σήματα του Τμή...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνσις Εναερίου Κυκλοφορίας, Διεύθυνσις Ηλεκτρονικών, Τμήμα Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών (1981-1989)

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM376.01
  • Αρχείο
  • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγ...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων

Αρχείο Τμήματος Προγραμματισμού Διεύθυνσης Σχεδιασμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM352.01
  • Αρχείο
  • 1987-1988

Εισερχόμενη αλληλογραφία: Μηνιαία δελτία θεμάτων - προβλημάτων από διάφορους κρατικούς αερολιμένες και υπηρεσίες της ΚΥ της ΥΠΑ. Εκθέσεις δραστηριοτήτων/πεπραγμένων, επιτευγμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνσις Αερομεταφορών, Διεύθυνσις Σχεδιασμού (Α4), Τμήμα Προγραμματισμού (Α4/Α) (1981-1989)