Αγροτική ανάπτυξη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροτική ανάπτυξη

Αντίστοιχοι όροι

Αγροτική ανάπτυξη

Σχετικοί όροι

Αγροτική ανάπτυξη

1 αποτελέσματα από Αγροτική ανάπτυξη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ"

  • GRGSA-CA- ADM166.01
  • Αρχείο
  • 2001-2008

Αρχειακό υλικό που αφορά κυρίως τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (2000-2006) που ήταν ενταγμένο στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Περιλαμβάνονται η μελέτη και π...

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ