Αρχείο Ανδρονίκης Μπούμη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ανδρονίκης Μπούμη

Ημερομηνία(ες)

  • 1982-2004 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Ανδρονίκη Μπούμη είναι οικονομολόγος με μακρόχρονη προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο. Υπήρξε Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Διετέλεσε επίσης μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων άλλων τραπεζών και Συμβούλου Διοίκησης της Τράπεζας Eurobank Ergasias. Συνταξιοδοτήθηκε το 2015. Το 2017 διορίστηκε Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE και Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3723/2008.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Η Ανδρονίκη Μπούμη δώρισε η ίδια το προσωπικό αρχείο της στο Ιστορικό Αρχείο Eurobank.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οι ενότητες του αρχείου
α) Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως – ΕΤΕΒΑ (1982-2000)

Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΕΤΕΒΑ.
Οικονομικά στοιχεία, μελέτες και εγχειρίδια.

β) Εμπορική Τράπεζα (1985, 1988, 1999-2003)

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Οικονομικά στοιχεία και μελέτες.

γ) Τράπεζα Αττικής (1993-2004)

Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας Αττικής και των θυγατρικών της.
Μελέτες και εκθέσεις ελέγχου.
Προσωπική αλληλογραφία.

δ) Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1993, 2003, 2004)

Θέματα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

ε) Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (2000-2004)

Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
Οικονομικά στοιχεία και μελέτες.
Προσωπική αλληλογραφία.

στ) Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος (1997-2003)

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
Οικονομικά στοιχεία και αλληλογραφία στελεχών.

ζ) Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Βορείου Ελλάδος (1998-2001)

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Προσωπική αλληλογραφία.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/to-istoriko-arxeio-eurobank/arxeia/arxeio-andronikis-mpoumi (τελευταία επίσκεψη: 29/08/2019).

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες