Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη

Τοποθεσία

Πειραιάς, Δραπετσώνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18648

Τηλέφωνο

2132004097

Fax

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας άνοιξε τις πύλες της στο αναγνωστικό κοινό της πόλης στις 30 Μαΐου το 1990 επί δημαρχίας Νίκου Μπεάζογλου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη
Πειραιάς, Δραπετσώνα, Αττική 18648