Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Καμπάνη 2, (Πλατεία Αγίας Κυριακής)

Τοποθεσία

Μύκονος

Περιοχή

Κυκλάδες

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

846 00

Τηλέφωνο

22890. 22614

Fax

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Μυκόνου ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1957 με την πρωτοβουλία και δωρεά του Μυκονιάτη κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου Μελετόπουλου, πρώην Εφόρου του Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσείου Αθηνών.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Έως τον Μάϊο του 1972 στεγαζόταν στο Δημαρχείο της Μυκόνου. Λόγω επισκευής του χώρου, μεταφέρθηκε στην οικία Ιγγλέση (ιδιοκτησία του Δήμου Μυκόνου από κληροδότημα της Ειρήνης Ιγγλέση, εις μνήμην του συζύγου της και μεγάλου ποιητή Ιωάννου Γρυπάρη). Λίγο αργότερα, μεταφέρθηκε σ' ένα ιδιόκτητο οίκημα παραχωρούμενο από τον ιδρυτή της κ. Ιωάννη Αλεξ. Μελετόπουλο, όπου και στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού της βιβλιοθήκης προέρχεται από τη δωρεά του κ. Ιωάννη Μελετόπουλου, όπως επίσης και από δωρεές φορέων και προσώπων, φίλων της Μυκόνου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Επίσης, διαθέτει μεγάλη συλλογή από παλιό πληροφοριακό υλικό, που αποτελείται από Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. Το σημαντικότερο τμήμα αποτελεί το Ιστορικό Αρχείο Μυκόνου, το οποίο συστεγάζεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης όπου και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση ταξινόμησής του σε φακέλους. Περιλαμβάνει έγγραφα και χειρόγραφα των προηγούμενων αιώνων σχετικά με την ιστορία του νησιού και των Κυκλάδων. Επίσης, σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις και φωτογραφίες.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα με την αλληλογραφία την ηρωίδας μας του 1821 Μαντώ Μαυρογένους. Το τμήμα αυτό είναι κλειστό προς το κοινό με εξαίρεση τη μελέτη και έρευνα επάνω στα έγγραφα που αφορούν την ιστορία της νήσου. Οτιδήποτε αφορά τα έγγραφα επάνω στην αλληλογραφία της Μαντώς, αποτελεί τμήμα της δωρεάς Μελετόπουλου.

Η Βιβλιοθήκη επίσης έχει στη κατοχή της μια μοναδική συλλογή νομισμάτων των Κυκλάδων, μια συλλογή σφραγίδων επίσης των Κυκλάδων, παλιές γκραβούρες και χάρτες.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Καμπάνη 2, (Πλατεία Αγίας Κυριακής)
Μύκονος, Κυκλάδες 846 00