Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

D-DAI-ATH-Archiv

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • DeutschesArchäologischesInstitut, AbteilungAthen

Άλλες μορφές του ονόματος

  • DAIAthen
  • ΓΑΙ Αθηνών

Τύπος

  • Ερευνητικό κέντρο - Ινστιτούτο

Πεδίο επικοινωνίας

 

Δημήτρης Γρηγορόπουλος

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Φειδίου 1

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10678

Τηλέφωνο

210-3307400

Fax

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Το Αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών περιλαμβάνει συλλογές χειρογράφων και έντυπου υλικού από την εποχή ίδρυσης του Ινστιτούτου το 1874 μέχρι σήμερα. Στις συλλογές συγκαταλέγονται το αρχείο διοικητικών εγγράφων (Altregistratur), τα αρχεία των ερευνών και ανασκαφών (Grabungs- undForschungsarchiv), επιστημονικά κληροδοτήματα Γερμανών και Ελλήνων αρχαιολόγων (Nachlässe), το αρχείο σχεδίων (Zeichnungsarchiv) και το αρχείο χαρτών (Kartenarchiv). Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης εκτενείς συλλογές αρνητικών και φωτογραφικών αντιγράφων (Photoarchiv&Positivsammlung), καθώς επίσης αεροφωτογραφιών (Luftbildarchiv) που ανήκουν στο Φωτογραφικό Αρχείο (Fotothek).

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Κατόπιν συνεννόησης

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

16/07/2019

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Φειδίου 1
Αθήνα, Αττική 10678