Αρχείο FOD4 - Κώνστας, Αναστάσιος και Στέφανος - Γραφείο Μελετών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PIOP FOD4

Τίτλος

Κώνστας, Αναστάσιος και Στέφανος - Γραφείο Μελετών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Ημερομηνία(ες)

  • 1910 - 2005 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

31,04 τρέχοντα μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το Γραφείο Αναστασίου και Στέφανου Κώνστα αναλάμβανε την εκτέλεση τεχνικοοικονομικών μελετών, την πλήρη μελέτη και σχεδίαση βιομηχανικών έργων, την επίβλεψη κατασκευών και προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως: ελαιουργική βιομηχανία, βιομηχανία χημικών προϊόντων και πετρελαιοειδών, βιομηχανία τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, επεξεργασία νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Στέφανου Κώνστα

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο διαρθρώνεται στις εξής σειρές:
1. Έλαια και λίπη (H)
2. Λιπαντικά (L)
3. Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων (W)
4. Μελέτες Δημοσίου και άλλες σχετικά με το περιβάλλον (Z)
5. Συνεργασίες με ελληνικούς και ξένους οίκους (C)
6. Μεταλλικές κατασκευές (E)
7. Μελέτες προϊόντων διατροφής (F)
8. Επεξεργασία ορυκτών (M)
9. Μελέτες δεξαμενών (T)
10. Μελέτες εγκαταστάσεων αμύλου, χαρουποσιροπίου, γλεύκους και λοιπά (V)
11. Διάφορα (D)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 11 σειρές

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Λυτά έγγραφα, δεμένες μελέτες, σχέδια, φωτογραφίες

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εμπεριέχεται υπό-αρχείο του Αναστασίου Κώνστα με διαλέξεις και δημοσιευμένα άρθρα του ιδίου, καθώς επίσης και διάφοροι τίτλοι μετοχών.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2006, 2010

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://www.piop.gr/el/istoriko-arxeio/ArxiakesSiloges.aspx (τελευταία επίσκεψη: 29/08/2019)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παναγιώτης Καλομοίρης, Λεωνόρα Τριανταφυλλοπούλου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες