Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΕΑΤΤ

Τύπος

  • Αρχείο εκπαιδευτικού ιδρύματος

Πεδίο επικοινωνίας

 

Αικατερίνη Κωστίου Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη 26504

Τοποθεσία

Πάτρα

Περιοχή

Αχαΐα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2610969610, 2610969761

Fax

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Υπάγεται στο Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Αρχείο Νένης Ευθυμιάδη, Αρχείο Θανάση Κωσταβάρα, Αρχείο Ηρώς Νικοπούλου, Αρχείο Νάσου Νικόπουλου, Αρχείο Παναγιώτη Νικόπουλου, Αρχείο Άρη Μαραγκόπουλου, Αρχείο Αθηνάς Παπαδάκη, Αρχείο Γιάννη Πατίλη, Αρχείο περιοδικού Πλανόδιον, Αρχείο Αργύρη Χιόνη

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

8.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη 26504
Πάτρα, Αχαΐα