Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

Αντίστοιχοι όροι

Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

Σχετικοί όροι

Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

1 αποτελέσματα από Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

  • GRGSA-CA- ADM378.01
  • Αρχείο
  • 1970-1997

Το αρχείο περιέχει κυρίως βιβλία στατιστικής συμβάντων: επεμβάσεις σε πυρκαγιές, επεμβάσεις σε ανελκυστήρες, παροχής βοήθειας. Περιλαμβάνονται επίσης φάκελοι στατιστικών στοιχείων πυρασφάλειας, αλληλογραφία, και φάκελοι που αφορούν διαχείριση πυρο...

Πυροσβεστικό Σώμα, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος