Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων / Διεύθυνση Επικοινωνίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανρώπινου Δυναμικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (έως Ιούνιο 2018)

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Πεδίο επικοινωνίας

 

Γιαννακόπουλος Φώτιος (Αστυνόμος Β’)

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Λεωφόρος Μεσογείων 96

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

115 27

Τηλέφωνο

2131520790, 2131520653

Fax

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στην κατοχή της και διαχειρίζεται ιστορικά αρχεία των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία Πόλεων, Χωροφυλακή, Ελληνική Αστυνομία) τα οποία σκοπεύει να διαθέσει για έρευνα, ιστορική αξιοποίηση και προβολή του αστυνομικού θεσμού. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε με το άρθρο 18Α του ΠΔ 21/2017 (ΦΕΚ Α΄35/21.3.2017) Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας με τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Ιστορίας, Τμήμα Ειδικού Αρχείου, Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Τμήμα Ιστορικών Εκδόσεων και Διοικητικής Υποστήριξης. Στο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται και η συνεργασία της Διεύθυνσης με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλους φορείς για την «ανταλλαγή, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών στοιχείων» (άρθρο 18Α, παρ. 3, εδάφιο ε).

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

07.00 – 15.00

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 96
Αθήνα, Αττική 115 27