Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.)

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο εκπαιδευτικού ιδρύματος

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Ρέθυμνο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

28310-77829

Fax

Σημείωση

Το Ι.Α.ΠΑ.Κ. εδρεύει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Το Ιστορικό Aρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.) συνιστά υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποσκοπεί στη συγκέντρωση και διάσωση κάθε είδους τεκμηρίων που αφορούν στην ιστορία και τη σημερινή φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Περιέχει τεκμήρια που αφορούν στην ιστορία και τη σημερινή φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από ιστοσελίδα (06/05/19).

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ρέθυμνο, Κρήτη