Αρχείο - Αρχείο Γιώργου Ανεμογιάννη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Γιώργου Ανεμογιάννη

Ημερομηνία(ες)

  • 1916-2005 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13.000 τεκμήρια κατά προσέγγιση

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1916-2005)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Σκηνογράφος - ενδυματολόγος

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το 2005, ο Γιώργος Ανεμογιάννης, ιδρυτής του Μουσείου και σκηνογράφος, με ιδιόγραφη διαθήκη, κληροδότησε στο Μουσείο και το προσωπικό του Αρχείο. Το αρχείο αυτό περιήλθε στο Ίδρυμα ακέραιο το 2009.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το Αρχείο Ανεμογιάννη, ένα από τα αρτιότερα οργανωμένα θεατρικά αρχεία της Ελλάδας αλλά και παγκόσμια, περιλαμβάνει θεατρικές μελέτες πεντακοσίων και πλέον παραστάσεων, ζωγραφικά σχέδια, τρισδιάστατες μακέτες σκηνικών και κοστουμιών, δημοσιεύματα Τύπου, φωτογραφικό υλικό, αλληλογραφία, έγγραφα, σημειωματάρια, βιβλία και προσωπικά αντικείμενα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Kατόπιν ραντεβού

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Γιώργος Ανεμογιάννης, Θεατρική περιπέτεια. Σε δυο πράξεις με πρόλογο-επίλογο και τα τρία ιντερμέδια, Αθήνα 1990.
Γιώργος Ανεμογιάννης, Διαδρομή στο χρώμα και στο όνειρο. Προθέσεις-επιτεύξεις-αποτιμήσεις, Αθήνα 1998.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Βάση δεδομένων (Museum plus), βιβλιοθήκη, ψηφιοποιημένο αρχείο, ιστοσελίδα: http://anemoyannis.gr/home

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρασκευή Βασιλειάδη

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες