Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GR-ZO

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ζωσιμαία εν Ηπείρω Βιβλιοθήκη
  • Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

 

Βαΐα Οικονομίδου ΠΕ Ιστορικός - Αρχαιολόγος PhD Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μ. Μπότσαρη & Ελ. Βενιζέλου

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Περιοχή

Ιωάννινα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

454 44

Τηλέφωνο

2651 0 72863

Fax

URL

zosimaialib.sch.gr

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Χειρόγραφα 12ος-20ος αι., παλαιότυπα από το 1502, αρχειακές συλλογές ιδιωτών και φορέων, χάρτες, χαρακτικά, έργα τέχνης.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ):
Δευτέρα & Τετάρτη 07.00-19.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07.00-15.00
Σάββατο 09.00-13.00

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ):
Καθημερινά 07.00-15.30
Σάββατο 09.00-13.00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ κλειστή για ετήσια τακτοποίηση υλικού, απολύμανση, απεντόμωση και καθαριότητα.

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής φορέα

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Μ. Μπότσαρη & Ελ. Βενιζέλου
Ιωάννινα, Ιωάννινα 454 44