Ιστορικό Αρχείο Οργανισμού Λιμένα Πειραιά

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Οργανισμού Λιμένα Πειραιά

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο επιχείρησης

Πεδίο επικοινωνίας

 

Γεωργουδάκης, Εμμανουήλ

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ακτή Μιαούλη 10

Τοποθεσία

Περιοχή

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

185 38

Τηλέφωνο

210 4550425

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Ίδρυση 2012

Το 2015 αποφασίστηκε η πώληση του ΟΛΠ στην COSCO με αποτέλεσμα την παραίτηση του τότε προέδρου Γ. Ανωμερίτη και την παραχώρηση των μετοχών του Οργανισμού στο ΤΑΙΠΕΔ. Παρά τις ποικίλες προσπάθειες και προτάσεις για τη διάσωση του ΙΑ-ΟΛΠ, τόσο ως φορέα όσο και ως λειτουργικής αρχειακής μονάδας, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας του ΙΑ-ΟΛΠ τον Ιούνιο του 2016, οπότε κατέβηκε η ιστοσελίδα και κλειδώθηκε το υλικό της.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Αρχείο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Αρχείο Συνταξιούχων Ένωσης Μονίμων υπαλλήλων ΟΛΠ

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ακτή Μιαούλη 10
185 38