Αρχείο Αρ.Εισ. 159 - Σύμμεικτα (1387, 1633, 1695, 1741, 1757, 184?)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρ.Εισ. 159

Τίτλος

Σύμμεικτα (1387, 1633, 1695, 1741, 1757, 184?)

Ημερομηνία(ες)

  • 1387, 1633, 1695, 1741, 1757, 184? (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Ηλέκτρα Στουδίτου

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

α) Έγγραφο 1
1387, 11
Επιβεβαιωτικό γράμμα προνομίων (Halberstadt, Γερμανία)
β) Έγγραφο 2
1633, Φεβρουαρίου 6
Antonius de Riccis, επίσκοπος του Αρέτσο (Αρέτσο Ιταλίας)
γ) Έγγραφο 3
1695, Απριλίου 30
Δουκικό γράμμα του Δούκα της Βενετίας Silvester Valerio (Βενετία)
δ) Έγγραφο 4
1741, Σεπτέμβριος
Διαταγή του "Αυθέντη μέτμπεη, μεξύζη και σερασκέρη των φυργαδών της κραταιάς βασιλείας", προς τους "παπάδες, επιτρόπους και γέροντες και όλους τους ραγιάδες της Κιμώλου".
ε) Έγγραφο 5
1757, Φεβρουαρίου 1
Μολυβδόβουλο του Αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α'
στ) Έγγραφο 6
[184-]
Δίπλωμα απονομής παρασήμου στον Μήτρο Μητρόπουλο από την Γραμματεία επί των Εξωτερικών (Αθήνα).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες