Αρχείο Βοβολίνη-Εκδόσεις Κέρκυρα

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Αρχείο Βοβολίνη-Εκδόσεις Κέρκυρα

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

 

Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Βλαχάβα 6-8

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 51

Τηλέφωνο

Fax

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Περιλαμβάνεται το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Βοβολίνη, εκτός από το αρχείο του Μεγάλου Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού που δωρήθηκε το 2012 από την Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη στα Αρχεία της Γενναδίου Βιβλιοθήκης.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Βλαχάβα 6-8
Αθήνα, Αττική
GR 105 51