Αρχείο Α12 - Αρχείο Βάσια Τσοκόπουλου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRHAE Α12

Τίτλος

Αρχείο Βάσια Τσοκόπουλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1894-2004 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Βάσιας Τσοκόπουλος είναι ιστορικός και συγγραφέας.

Το 2000 συνέγραψε το ιστορικό λεύκωμα με τίτλο «Ένας αιώνας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», με απόφαση της Διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το λεύκωμα εκδόθηκε το 2001.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Ο Βάσιας Τσοκόπουλος δώρισε το προσωπικό αρχείο του στο Ιστορικό Αρχείο Eurobank το 2014.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οι ενότητες του αρχείου
α) Νομικό και λειτουργικό πλαίσιο του Λαϊκού Ταμιευτηρίου και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (1894-2000)

Θεσμικά και κανονιστικά κείμενα σχετικά με τη λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τη χρονική περίοδο που καλύπτει το βιβλίο του.

Νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί και υπηρεσιακές εγκύκλιοι, κυρίως σε μορφή φωτοαντίγραφων.

Αποσπάσματα συζητήσεων και αποφάσεων της Βουλής και εισηγητικές εκθέσεις.

β) Πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων (1928-1944)

Τμήματα πρακτικών συνεδριάσεων διαφόρων διοικητικών οργάνων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Πρακτικά συνεδριάσεων Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου.

Χειρόγραφες σημειώσεις του Βάσια Τσοκόπουλου.

γ) Ισολογισμοί, απολογισμοί (1902-1999)

Ισολογισμοί, απολογισμοί και πίνακες οικονομικών στοιχείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Άλλα τεκμήρια με οικονομικά στοιχεία.

δ) Σχεδιασμός των ενοτήτων του λευκώματος «Ένας αιώνας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (1910-2004)

Η σειρά περιλαμβάνει ποικίλο υλικό που χρησιμοποιήθηκε από τον συγγραφέα για να σχεδιάσει τα κεφάλαια του βιβλίου του:

Φωτογραφίες.

Εκδόσεις, μελέτες και προσωπικές σημειώσεις.

Αποκόμματα Τύπου και διαφημιστικές καταχωρίσεις.

Ατζέντες.

Τεκμήρια της γενικότερης συνεργασίας του με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/to-istoriko-arxeio-eurobank/arxeia/arxeio-basia-tsokopoulou (τελευταία επίσκεψη: 29/08/2019).

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες