Αντιβενιζελισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αντιβενιζελισμός

Αντίστοιχοι όροι

Αντιβενιζελισμός

Σχετικοί όροι

Αντιβενιζελισμός

3 αποτελέσματα από Αντιβενιζελισμός

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Καλλιμασιώτης, Δημήτριος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 46/00
  • Αρχείο
  • 1897-1940 (Κυρίως 1911-1929)

Το αρχείο περιέχει φύλλα εφημερίδων, σχεδιαγράμματα, έντυπα, δικαστικές αποφάσεις, επιστολές, καταλόγους που αφορούν κυρίως την προεδρία του στην Επιτροπεία Λιμένος Πειραιώς σχετικά με το ζήτημα τιμολογίου των δεξαμενών (1911-1915), τον δικαστικό ...

Καλλιμασιώτης, Δημήτριος

Παπαβασιλείου, Ιπποκράτης

  • GR ELIA-MIET αρ.comp 294
  • Αρχείο
  • 1886-1951 (κυρίως 1902-1951)

Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία (οικογενειακή, πολιτική), προσωπικά και υπηρεσιακά έγγραφα, σημειώσεις και άρθρα για στρατιωτικά και πολιτικά θέματα, χάρτες, έντυπα, αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες κ.ά.. Αφορά την υπηρεσία του στους Βαλκανικ...

Παπαβασιλείου, Ιπποκράτης

Στρέιτ, Γεώργιος

  • GR ELIA-MIET A.E. 364, 2/ 01
  • Αρχείο
  • 1848-1949

Το αρχείο του Γεωργίου Στρέιτ αποτελείται από έξι ενότητες. Η πρώτη ενότητα Οικογενειακά-Προσωπικά (φάκελοι 1-10) περιλαμβάνει επίσημα έγγραφα, αλληλογραφία, κ.ά. σχετικά με τις οικογένειες Στεφάνου Στρέιτ (1859-1925) και Στεφάνου Καραθεοδωρή (186...

Στρέϊτ, Γεώργιος