Βασιλικό Πωγωνίου

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βασιλικό Πωγωνίου

Αντίστοιχοι όροι

Βασιλικό Πωγωνίου

Σχετικοί όροι

Βασιλικό Πωγωνίου

1 αποτελέσματα από Βασιλικό Πωγωνίου

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νικολός, Βασίλειος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 33/03
  • Αρχείο
  • 1868-1992

Αλληλογραφία, καταστατικό κ.λπ. του Ε.Κ.Θ. της περιόδου 1963-1971, του Τ.Α.Α.Μ. (κυρίως προσκλήσεις στις συνεδριάσεις της Διοικούσης Επιτροπής) (1962-1966), πιστοποιητικά, συμβολαιογραφικά και οικονομικά έγγραφα που αφορούν τον Βασίλειο Νικολό. Επ...

Νικολός, Βασίλειος