Αιτωλοακαρνανία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αιτωλοακαρνανία

Αντίστοιχοι όροι

Αιτωλοακαρνανία

Σχετικοί όροι

Αιτωλοακαρνανία

1 αποτελέσματα από Αιτωλοακαρνανία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Μεγαπάνου - Μαυρομμάτη, οικογένειες

  • GR ELIA-MIET αρ. comp. 231
  • Αρχείο
  • 1792 - 1889

Δικαιοπρακτικά έγγραφα (πωλητήρια αγρών, χρεωστικές ομολογίες, προικοσύμφωνα), αποδείξεις που αφορούν τους οπλαρχηγούς Πάνο Γαλάνη και Γαλάνη Μεγαπάνο (1792-1826) καθώς και κοινοποιήσεις διορισμών, διακρίσεων και αλληλογραφία μελών της οικογένειας...

Μεγαπάνου / Μαυρομμάτη, οικογένειες