Αιτωλοακαρνανία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αιτωλοακαρνανία

Αντίστοιχοι όροι

Αιτωλοακαρνανία

Σχετικοί όροι

Αιτωλοακαρνανία

4 αποτελέσματα από Αιτωλοακαρνανία

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Παρρησία Προδρόμου Τερβέκιστας" (Χφ25)

 • GRGSA-CA- MAN001.77
 • Αρχείο
 • 1823

Χειρόγραφο επιγραφόμενο "αωκγ' Παρρησία Προδρόμου Τερβέκιστας". Πρόκειται για την παρρησία (κατάλογος ονομάτων πιστών που μνημονεύονται στις ακολουθίες ενός μοναστηριού) της Ιεράς Μονής Προδρόμου στη Δερβέκιστα (σημερινή Ανάληψη Αιτ...

Μεγαπάνου - Μαυρομμάτη, οικογένειες

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 231
 • Αρχείο
 • 1792 - 1889

Δικαιοπρακτικά έγγραφα (πωλητήρια αγρών, χρεωστικές ομολογίες, προικοσύμφωνα), αποδείξεις που αφορούν τους οπλαρχηγούς Πάνο Γαλάνη και Γαλάνη Μεγαπάνο (1792-1826) καθώς και κοινοποιήσεις διορισμών, διακρίσεων και αλληλογραφία μελών της οικογένειας...

Μεγαπάνου / Μαυρομμάτη, οικογένειες

Μονής Προδρόμου Τερβέκιστας κώδικας (Χφ28)

 • GRGSA-CA- MAN001.78
 • Αρχείο
 • 1733-1831

Ακέφαλο χειρόγραφο που περιέχει αφιερώσεις στη Μονή Προδρόμου Τερβέκιστας (Δερβέκιστας: σημερινή Ανάληψη Αιτωλοακαρνανίας) από το 1733 έως το 1824. Επίσης, εκφωνήσεις από 20 Μαΐου 1820 έως 27 Μαρτίου 1831.

Μονών Αιτωλίας, έγγραφα (συλλογή) (Κ2ε)

 • GRGSA-CA- COL027.02
 • Αρχείο
 • 19ος αιώνας

Συλλογή εγγράφων διαφόρων Μονών της Αιτωλίας (πωλητήρια, διαθήκες, ψυχοχάρτια, αφιερωτικά, ομολογίες, επιστολές, οθωμανικά ταπιά (tapu), χοτζέτια (huccet), φετφάδες (fetva), μπουγιουρντί (buyuruldu), τεζκερέδες (tezkere), κ.ά.) που αφορούν, κυρίως...