Άγιοι Σαράντα (Αλβανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιοι Σαράντα (Αλβανία)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιοι Σαράντα (Αλβανία)

Σχετικοί όροι

Άγιοι Σαράντα (Αλβανία)

1 αποτελέσματα από Άγιοι Σαράντα (Αλβανία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γεωργίου Χριστοδούλου

  • GR HESG-NHM/1981/6-3
  • Αρχείο
  • 1929-1968

Υλικό συλλεχθέν κατά τη δραστηριότητα του Γεωργίου Χριστοδούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών ως διπλωμάτη: εκθέσεις περί αρχείων, περί του τουρισμού, περί αποστολής δεμάτων, περί νήσων Ίμβρου και Τενέδου, περί οικονομικής κατάστασης Αγ. Σαράντα, σημει...

Χριστοδούλου, Γεώργιος