Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

Σχετικοί όροι

Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

1 αποτελέσματα από Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ83γ)

  • GRGSA-CA- COL027.58
  • Αρχείο
  • 1809-1908, 1896-1922

Συλλογή που περιλαμβάνει:1. Φακέλους του αρχείου Αλέξανδρου Κοντόσταυλου που περιέχουν έγγραφα για κτηματικές και εμπορικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του χωριού Άγιος Λουκάς της Εύβοιας (τσιφλίκι του Κοντόσταυλου) και φάκελος του ...