Γυάρος (νησί)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γυάρος (νησί)

Αντίστοιχοι όροι

Γυάρος (νησί)

Σχετικοί όροι

Γυάρος (νησί)

1 αποτελέσματα από Γυάρος (νησί)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο φυλακών Γυάρου

  • GRGSA-CA- JUS009.01
  • Αρχείο
  • 1945-1952

Το αρχείο αποτελείται από 42 βιβλία ενώ με βάση το περιεχόμενό τους μπορούν να διακριθούν σε 4 μεγάλες κατηγορίες:1) Ευρετήρια, 2) Βιβλία δια χρέη κρατουμένων, 3) Βιβλία Υποδίκων, 4) Βιβλία Καταδίκων.

Φυλακές Γυάρου