Αποζημιώσεις - Αγωνιστές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αποζημιώσεις - Αγωνιστές

Αντίστοιχοι όροι

Αποζημιώσεις - Αγωνιστές

Σχετικοί όροι

Αποζημιώσεις - Αγωνιστές

3 αποτελέσματα από Αποζημιώσεις - Αγωνιστές

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κατάλογος κρητικών οικογενειών αγωνιστών (Χφ69)

  • GRGSA-CA- MAN001.39
  • Αρχείο

Κατάλογος με ονομαστική καταγραφή 2.915 κρητικών οικογενειών, στις οποίες παραχωρείται γη και χρηματική αποζημίωση για τη συμμετοχή μέλους τους σε ένοπλο αγώνα.

Μέγας, Γ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ23α)

  • GRGSA-CA- COL069.01
  • Αρχείο
  • 1828-1865

Συλλογή εγγράφων:1. Αποφάσεις της αντί Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπής περί λειών (1828),2. Αιτήσεις αγωνιστών περί αποζημίωσης (1828-1865).

Μέγας, Γεώργιος

Μέγας, Γεώργιος (συλλογή) (Κ130)

  • GRGSA-CA- COL069.02
  • Αρχείο
  • 1824-1865

Πέντε (5) φάκελοι αγωνιστών με αιτήσεις και συνημμένα έγγραφα προς την Εξεταστική Επιτροπή του Εθνικού Αγώνα για αμοιβή των εκδουλεύσεών τους:1. Φάκελος Μιχαήλ Γράμτση: 28 έγγραφα των ετών 1827-1865.2. Φάκελος Δημ. Κριεζή: 17 έγγραφα των ετών 1825...