Γερμανία

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Γερμανία

Equivalent terms

Γερμανία

Associated terms

Γερμανία

3 Results for Γερμανία

3 results directly related Exclude narrower terms

Σύμμεικτα (1387, 1633, 1695, 1741, 1757, 184?)

  • Αρ.Εισ. 159
  • Fonds
  • 1387, 1633, 1695, 1741, 1757, 184?

α) Έγγραφο 11387, 11Επιβεβαιωτικό γράμμα προνομίων (Halberstadt, Γερμανία)β) Έγγραφο 21633, Φεβρουαρίου 6Antonius de Riccis, επίσκοπος του Αρέτσο (Αρέτσο Ιταλίας)γ) Έγγραφο 31695, Απριλίου 30Δουκικό γράμμα του Δούκα της Βενετίας Silvester Valerio ...

Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 415
  • Fonds
  • 1877-1990

Χειρόγραφα λογοτεχνικών έργων, μεταφράσεων, άρθρων κριτικής λογοτεχνίας και πολιτικής σκέψης του Κ. Χατζόπουλου, αλληλογραφία του με λογοτέχνες και διανοούμενους, προσωπικά τεκμήρια και κάποια δημοσιεύματα και αφιερώματα για το έργο του. Περιλαμβά...

Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος