Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Τοποθεσία

Ρέθυμνο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

74100

Τηλέφωνο

28310-77810, 28310-77800

Fax

28310-77850

URL

Σημείωση

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βούτες

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

70013

Τηλέφωνο

2810-393256, 2810-394313

Fax

2810-393234

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείται από την Κεντρική Βιβιλιοθήκη στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου-που υποστηρίζει τις Ανθρωπιστικές, τις Κοιινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής-και τη Βιβλιοθήκη Ηρακλείου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου-που υποστηρίζει τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ) & την Ιατρική.

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Η κύρια συλλογή της κάθε μονάδας της Βιβλιοθήκης αποτελείται από μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, πληροφοριακά βιβλία, κλπ. Στις Κλειστές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο φυλάσσονται έντυπα, αρχεία και φωτογραφίες, υλικό που λόγω της σπανιότητας, της ιστορικήε είτε (και) της καλλιτεχνικής του σημασίας, απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από ιστοσελίδα (06/05/19).

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ρέθυμνο, Κρήτη 74100