Αμπελόκηποι (Αθήνα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμπελόκηποι (Αθήνα)

Αντίστοιχοι όροι

Αμπελόκηποι (Αθήνα)

Σχετικοί όροι

Αμπελόκηποι (Αθήνα)

1 αποτελέσματα από Αμπελόκηποι (Αθήνα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) - Μονή Πετράκη

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/02
  • Αρχείο
  • 1837-1954

Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, γνωμοδοτήσεις, αποδείξεις, σχεδιαγράμματα, αλληλογραφία με το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σχετικά με οικονομικές και κτηματικές διαφορές της Ιεράς Μονής Πετράκ...

Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) - Μονή Πετράκη