Αρχείο - Αρχείο Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο (Κ.Π.Δ.Α.Α.Α.) Λαυρίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο (Κ.Π.Δ.Α.Α.Α.) Λαυρίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1979, 1996, 1997, 2000 - 2017 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8 κιβώτια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Πρόκειται για τμήμα του αρχείου του Κέντρου Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο Λαυρίου που μεταφέρθηκε στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και στη συνέχεια παραδόθηκε στα ΓΑΚ

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αποστέλλουσα Αρχή: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), 17/12/2018 & 18/12/2018
ΑΒΕ 2195 & 2196

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα δύο αρχεία (ΑΒΕ 2195 και 2196) αντιμετωπίστηκαν ως ενιαίο αρχείο κατά την ταξινόμησή τους.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης