Λαύριο (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λαύριο (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Λαύριο (Αττική)

Σχετικοί όροι

Λαύριο (Αττική)

3 αποτελέσματα από Λαύριο (Αττική)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ιστορικό Βιομηχανικό Αρχείο Λαυρίου

  • Αρχείο

Περιλαμβάνει τεκμήρια του Αρχείου της Γαλλικής Εταιρείας (1875-1981), της Ελληνικής Μεταλλευτικής-Μεταλλουργικής Εταιρείας (1983-1989), της Ελληνικής Εταιρείας Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων (συνολικά 1.536 χαρτοκιβώτια, 32 φοριαμοί, 3 ...

Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου

Συλλογή Ι. Κατσίκα. Απόσπασμα του Ιστορικού Αρχείου της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Τοπογραφικό Τμήμα)

  • Αρχείο
  • 1835 - 2007

Περιέχει τοπογραφικούς, μεταλλευτικούς και γεωφυσικούς χάρτες, σχέδια κατοικιών και μονάδων του εργοστασίου, έγγραφα και επιστολές της εταιρείας, βιβλία τοπογραφικών μετρήσεων καθώς και τοπογραφικά όργανα. Στους χάρτες περιλαμβάνονται και ορισμένο...

Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου