Αχελώος, Ποταμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αχελώος, Ποταμός

Αντίστοιχοι όροι

Αχελώος, Ποταμός

  • UF Ασπροπόταμος

Σχετικοί όροι

Αχελώος, Ποταμός

1 αποτελέσματα από Αχελώος, Ποταμός

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αυτοτελούς Γραφείου Έργων Εκτροπής Αχελώου και Αξιοποίησης της Θεσσαλικής Πεδιάδας

  • GRGSA-CA- ADM393.01
  • Αρχείο
  • 1975-1994

Φάκελοι υποθέσεων, έντυπο υλικό, χάρτες σχετικά με τα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού: ανάθεση μελετών και εκθέσεων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, δηλώσεις ενδιαφέροντος και μελέτες ιδιωτικών εταιρειών για το έργο, προσφορές για τη χρηματοδ...

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αυτοτελές Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου και Αξιοποίησης της Θεσσαλικής Πεδιάδας