Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κουντουριώτου 173

Τοποθεσία

Πειραιάς

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

185 35

Τηλέφωνο

216-9003700

Fax

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών έχουν δωρίσει στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες τους. Το Ίδρυμα έχει αναλάβει τη διαφύλαξη των πολύτιμων αυτών συλλογών, καθιστώντας τες παράλληλα προσβάσιμες στο ερευνητικό κοινό.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Σκοπός του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη είναι η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού γενικά και ιδιαίτερα των ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας, καθώς και η λειτουργία Βιβλιοθήκης με την επωνυμία «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Οι βιβλιοθήκες καταλογογραφούνται αυτοτελώς και οι κατάλογοι διατίθενται στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενό τους καλύπτει ευρύτατες θεματικές κατηγορίες και αποτελείται από τεκμήρια μεγάλης πνευματικής και υλικής αξίας, μεταξύ των οποίων και αρχέτυπα, παλαίτυπα και πρώτες εκδόσεις. Τα ερευνητικά και προσωπικά αρχεία, πέραν της ιστορικής τους αξίας, περιλαμβάνουν σπάνια χειρόγραφα, αλληλογραφία προσωπικοτήτων, οπτικοακουστικό υλικό και πολύ ακόμη σημαντικό υλικό.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: http://www.laskaridisfoundation.org/ (τελευταία επίσκεψη: 04/01/2019).

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Κουντουριώτου 173
Πειραιάς, Αττική 185 35