Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ)
  • Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ)
  • Society of Cretan Historical Studies (SCHS)
  • Historical Museum of Crete (HMC)

Τύπος

  • Επιστημονική εταιρεία

Πεδίο επικοινωνίας

 

Ειρήνη Φουκαράκη, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκών και Αρχείων Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

71202

Τηλέφωνο

(+30) 2810 283219, (+30) 2810 288708

Fax

(+30) 2810 283219

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό την προαγωγή των κρητολογικών, αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και μετά.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Για τη στέγαση του Μουσείου παραχωρήθηκε από τα Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού το νεοκλασικό διατηρητέο οίκημα Οίκος Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού (1903).

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της ιστορίας της Κρήτης από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ως τη σύγχρονη εποχή. Στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στεγάζονται πολύτιμες αρχειακές συλλογές. Πέρα από το Τοπωνυμικό Αρχείο που συντάχθηκε με μέριμνα της ΕΚΙΜ κατά τη δεκαετία του 1950, σημαντικές δωρεές αρχειακών συλλογών, όπως των Ι. Μουρέλλου, Ι. και Γ. Μιτσοτάκη (υποπροξένων της Ρωσίας στο Ηράκλειο), Εμμανουήλ Τσουδερού (1941-1944), Στέφανου Ξανθουδίδη, Γ. Ν. Χατζιδάκη, Ν. Καζαντζάκη, αλλά και το αρχείο της πιανίστριας Ρένας Κυριακού, συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον μελετητών και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Χειμερινό 09:00-15:30, Θερινό 09:00-17:00

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα (01/10/2019 & 05/12/2019)

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
Ηράκλειο, Κρήτη 71202