Συμβουλές αναζήτησης

Επιλογές αναζήτησης

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Το μενού Περιήγηση βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε τον τύπο της εγγραφής που επιθυμείτε

Οι επιλογές περιήγησης είναι κατά οντότητες/τύπο εγγραφής:

Αρχειακές περιγραφές (επίπεδο αρχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων)
Καθιερωμένες εγγραφές (παραγωγοί: νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, οικογένειες ή ονόματα που χρησιμοποιούνται ως θέματα στα αρχεία)
Φορείς Διατήρησης Αρχείων (οι κάτοχοι των αρχείων)
Λειτουργίες (οι αρμοδιότητες των νομικών προσώπων, δεν υπάρχουν ακόμα εγγραφές).
Θέματα (θεματικοί όροι: υπό διαμόρφωση)
Τοποθεσίες (υπό διαμόρφωση)
Ψηφιακά αντικείμενα (δεν εφαρμόζονται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων)

Περιήγηση κατά είδος οντότητας
Οι περιγραφικές οντότητες μπορούν να ταξινομηθούν: α) αλφαβητικά, β) χρονολογικά (πιο πρόσφατα ενημερωμένο), και γ) κατά κωδικό αναγνώρισης.
Ανάλογα με την οντότητα, εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης φίλτρα για να εστιάσετε πιο εύκολα την έρευνά σας.

Σημαντικό
1) Λόγω της κωδικοποίησης χαρακτήρων που χρησιμοποιεί ένα από τα βασικά συστατικά προγράμματα του λογισμικού AtoM η αλφαβητική ταξινόμηση των ελληνικών τίτλων και ονομάτων δεν εμφανίζεται κατά το αναμενόμενο. Πρώτα εμφανίζονται οι αριθμοί, μετά οι ξένες ονομασίες, στη συνέχεια οι ελληνικές ονομασίες που τονίζονται στο πρώτο γράμμα και τέλος οι υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι εγγραφή που αρχίζει με τη λέξη Ίδρυμα (για παράδειγμα) δεν θα εμφανιστεί στο Ι αλλά στην αρχή των τονισμένων στο πρώτο γράμμα εγγραφών.
2) Δεν έχουν αποδοθεί θεματικοί όροι και τοποθεσίες σε όλες τις εγγραφές. Αυτό σημαίνει ότι τα φίλτρα που εμφανίζονται αριστερά όταν περιηγείστε στις Αρχειακές Περιγραφές είναι ενδεικτικά. Για μια πιο αναλυτική αναζήτηση, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βασική αναζήτηση
Το βασικό πεδίο αναζήτησης βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας του AtoM. Εισάγετε έναν όρο στο πεδίο και πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης. Καθώς πληκτρολογείτε το AtoM εμφανίζει προτάσεις που αφορούν στο σύνολο των οντοτήτων (αρχειακές περιγραφές, καθιερωμένες εγγραφές, φορείς διατήρησης αρχείων).
Το AtoM επιτρέπει τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ. Καλή πρακτική είναι στις αναζητήσεις σας να περιλαμβάνετε στο τέλος αστερίσκο . Συνιστάται ιδιαίτερα όταν δεν εισάγετε ολόκληρη λέξη αλλά τμήμα αυτής. Για παράδειγμα αναζήτηση του όρου " Ίδρυμα" θα εμφανίσει 193 εγγραφές. Αν εισάγετε «Ίδρυμ» θα επιστρέψει κενό και θα μεταβείτε στην σύνθετη αναζήτηση. Αν εισάγετε Ίδρυμ θα σας επιστρέψει τις 193 εγγραφές.
Το ίδιο συμβαίνει στις επιλογές αναζήτησης που υπάρχουν σε κάθε οντότητα.

Σύνθετη αναζήτηση
Η σύνθετη αναζήτηση εμφανίζεται όταν πατάτε το εικονίδιο αναζήτησης στο πεδίο της βασικής αναζήτησης χωρίς να έχετε εισάγει χαρακτήρες ή όταν εισάγετε έναν όρο που το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει.
Παρακάτω εστιάζουμε στις βασικές επιλογές στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων
Μπορείτε να αναζητήσετε όρους σε διάφορα πεδία των αρχειακών περιγραφών και με διάφορους συνδυασμούς.
Για το Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων συνιστάται η αναζήτηση στην πρώτη περιοχή "Κριτήρια αναζήτησης", με τη χρήση αστερίσκου στο τέλος. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις με διάφορα κριτήρια (ναι, ή, όχι)
Χρήσιμη μπορεί να αποβεί η αναζήτηση κατά φορέα που παρέχεται στη δεύτερη περιοχή "Περιορισμός αποτελεσμάτων κατά:"
Τέλος παρέχεται και η δυνατότητα χρονολογικής αναζήτησης.

Επιστροφή