Αρχείο EDU. 49.1- EDU.49.3 - 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Αγρινίου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 49.1- EDU.49.3

Τίτλος

1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Αγρινίου)

Ημερομηνία(ες)

  • 1942-2010 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα EDUαιδευτικών, ατομικοί φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων EDUαιδευτικών και υπαλλήλων, φάκελλοι μη λειτουργούντων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης, οικοδιδασκάλων, φροντιστηρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλληλογραφίας, διδακτηρίων και αρχείου Μεταλυκειακού Προπαρασκευαστικού Κέντρου Αγρινίου περιέχον Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα, Πρακτικά, Αιτήσεις.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες