Μπούρα, οικογένεια

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Οικογένεια

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Μπούρα, οικογένεια

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Μπουραίοι

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

-1821

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Κώστας, Ζαφείρης και Παναγιώταρος Μπούρας κατάγονταν από το χωριό Κωνσταντίνους της επαρχίας Μονεμβασίας. Η οικογένεια Μπούρα πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821 με δικό τους στρατιωτικό σώμα. Πολέμησαν στη μάχη του Βαλτετσίου. Ο Παναγιώταρος σκοτώθηκε στη μάχη της Τριπολιτσάς, ενώ τα άλλα δύο αδέρφια στις μάχες εναντίον του Δράμαλη το 1821.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες