Πιπινέλης, Παναγιώτης

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Πιπινέλης, Παναγιώτης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1899-1970

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Πιπινέλης ήταν διπλωμάτης και πολιτικός. Εισήλθε στο διπλωματικό σώμα το 1922 και υπηρέτησε μεταξύ άλλων στο Παρίσι, στα Τίρανα καθώς και ως μέλος στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κοινωνίας των Εθνών. Υπηρέτησε επίσης στη Σόφια και στο Βουκουρέστι. Κατά τη διάρκεια της κατοχής ακολούθησε την κυβέρνηση Τσουδερού στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή και στο Λονδίνο. Το 1952 παραιτήθηκε από το Διπλωματικό Σώμα και το 1953 πολιτεύθηκε αρχικά με τον Ελληνικό Συναγερμό και στη συνέχεια με την ΕΡΕ. Το διάστημα Ιουνίου- Σεπτεμβρίου 1963 διετέλεσε πρωθυπουργός. Διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη δικτατορική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Κόλλια και παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του το 1970.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες