Αρτοποιία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρτοποιία

Αντίστοιχοι όροι

Αρτοποιία

Σχετικοί όροι

Αρτοποιία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρτοποιία

Only results directly related

Αλμπάνης , Παναγιώτης

  • GR ELIA-MIET 3/11Θ
  • Αρχείο
  • 1909-2001

Το αρχείο αφορά σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές δραστηριότητες του Νικόλαου και Παναγιώτη Αλμπάνη. Περιέχονται τεκμήρια σχετικά με την λειτουργία του αρτοποιείου που διατηρούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη το ημερολόγιο του Παναγιώτη Αλμπάνη από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Αλμπάνης , Παναγιώτης