Μπότσαρης, Κώστας

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Μπότσαρης, Κώστας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1792 - 1853

Ιστορικό/Βιογραφικό

Αγωνιστής του 1821, αδελφός του Μάρκου Μπότσαρη, υπηρέτησε στην αυλή του Αλή Πασά, συμμετείχε σε σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις κατά την Ελληνική Επανάσταση. Μετά την απελευθέρωση συνέχισε τη δράση του συμμετέχοντας στην επιτροπή που πήγε στο Μόναχο για να υποβάλλει τα σέβη της στον νέο βασιλιά Όθωνα, αναδείχθηκε πληρεξούσιος της Α΄ Εθνοσυνέλευσης, έγινε γερουσιαστής ενώ προσλήφθηκε και ως υπασπιστής του Όθωνα.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΙΕΕΕ

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες