Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Στερεοσκοπική φωτογραφία με θέμα: "Βοσκοί στην αργολική πεδιάδα" Με ψηφιακά αντίγραφα