Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

  • GR GRGSA-IRA EDU. 14
  • Αρχείο
  • 1936-1963

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας

14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου